Sporočilo
  • EU direktiva o e-zasebnosti

    Ta spletna stran uporablja piškotke za avtentifikacijo, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo naše strani se strinjate, da spletna stran na vaš računalnik shranjuje piškotke.

    Dokumenti EU direktiva o e-zasebnosti

Upravitelj spletne trgovine www.energijazivljenja.si je podjetje RDF Festinans d.o.o..

Cene vseh ponujenih artiklov navedenih v spletni trgovini in strokov dostave so v EURin vklju?ujejo DDV (davek na dodano vrednost). Pridrujemo si pravico do dnevnegaspreminjanja cen brez predhodnega obve?anja.

Cene in ostale ugodnosti (brezpla?na potnina, darila, na?ini dostave, popusti,) veljajov trenutku oddaje naro?ila. ?e se cena kupljenega artikla spremeni med obdelavo ali jepodatek o ceni napa?en, lahko kupec odstopi od nakupa.

Kupoprodajna pogodba med kupcem in ponudnikom se sklene v trenutku, ko ponudnikpotrdi naro?ilo (ponudnik polje kupcu obvestilo o potrditvi naro?ila na njegov e-naslov).Cene in drugi pogoji so fiksni od tega trenutka dalje in veljajo za kupca in ponudnika enako.Velja originalni ra?un, ki ga kupec prejme ob pla?ilu oz. dostavi.

RDF Festinans d.o.o. si pridruje pravico zavrnitve naro?ila v primeru nemogo?e izvedbe. Otem vsekakor obvesti kupca.

Ob naro?ilu kupec na svoj e-naslov prejme predra?un, ki velja 2 dni od datuma naro?ila.Poslano naro?ilo se lahko prekli?e s strani kupca v roku petih ur od trenutka naro?ila. Popreteku predpisanega roka preklic naro?ila ni ve? moen. Naro?ilo-predra?un je shranjenv podatkovni bazi spletne trgovine. Kupec ima monost kadarkoli pregledati in izpisatipredra?un. ?e kupec predra?un izbrie, mu ga lahko ponovno poljemo.